Wie zijn wij?

Cigna Global Health Benefits biedt een volledig gamma verzekeringen aan voor expats, waaronder wereldwijde medische verzekeringen, tandzorgverzekeringen, verzekeringen tegen langdurige arbeidsongeschiktheid, levensverzekeringen, verzekeringen voor overlijden en invaliditeit ten gevolge van een ongeval, verzekeringen voor dringende medische evacuatie en repatriëring, en verzekeringen voor ongevallen tijdens zakenreizen. Cigna biedt toegang tot brede wereldwijde netwerken van artsen en ziekenhuizen in meer dan 205 landen en rechtsgebieden, met in totaal meer dan 185.000 zorgverleners over de hele wereld. Cigna's meer dan 870.000 aangeslotenen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met Cigna in hun eigen taal en tijdzone.

Meer informatie over Cigna en zijn internationale aanbod vindt u op www.cignaglobalhealth.com.
 

 


Bedrijfsethiek en anticorruptiebeleid

Cigna zet zich in om de hoogste normen inzake ethisch zakendoen en integere bedrijfsvoering te handhaven.

Bijgevolg staat de strijd tegen corruptie hoog in het vaandel bij Cigna: er is ons alles aan gelegen de toepasselijke anticorruptiewetten na te leven in de landen waar wij actief zijn. Wij onderschrijven ook de beginselen die in verschillende internationale verdragen en conventies zijn vastgesteld.

Wij verwachten van al onze zakenpartners en klanten dat zij onze toewijding en verantwoordelijkheidszin ter zake delen, en dat zij bijdragen aan de niet-aflatende inspanningen van Cigna om wereldwijd ethisch verantwoord zaken te doen.

Daarom gaan wij ervan uit en rekenen wij erop dat al onze zakenpartners en klanten de toepasselijke wet- en regelgeving ter bestrijding van corruptie in acht nemen wanneer zij zaken met ons doen.

Wanneer wij met elkaar zakendoen, is het vanzelfsprekend dat we er ons beide toe verbinden:

 
  • generlei steekpenningen te beloven, aan te bieden, te betalen of aan te nemen (met inbegrip van geldelijke betalingen of andere activa, geschenken of andere voorwerpen van waarde) teneinde direct of indirect beslissingen of acties onrechtmatig te beïnvloeden of enigerlei onrechtmatig voordeel te verkrijgen; 
  • erover te waken dat alle toepasselijke wetten ter bestrijding van omkoping en corruptie worden nageleefd, ongeacht of die wetten gelden voor overheidsambtenaren, politieke partijen, kandidaten voor een politiek mandaat, openbare instellingen of publiekrechtelijke personen en/of particuliere instellingen en privaatrechtelijke personen.